Coffee proses กระบวนการและขั้นตอนการทำกาแฟพิเศษ

Coffee proses กระบวนการและขั้นตอนการทำกาแฟพิเศษ

 - 1.นำต้นกล้ากาแฟที่ได้มาปลูกเองบนดอยภูแวโดยระบบเกษตรมาตรฐานอินทรีย์

 - 2. เมื่อผลกาแฟสุกเต็มที่แล้ว จึงเริ่มเก็บผลกาแฟสดทีละเม็ดเพื่อลดความบอบช้ำ                                     

 - 3. นำผลกาแฟไปตากแดดโดยใช้เวลาประมาณ 15 วันแล้วทำการสีเพื่อกะเทาะเปลือกออกอีกครั้งหนึ่ง             

 - 4. ทำการบ่มเมล็ดกาแฟ เพื่อลดความขมและความเปรี้ยวให้น้อยลง แล้วนำทำการสีอีกครั้ง                         

 - 5. นำเมล็ดกาแฟที่ได้ตากแดดอีกครั้ง และคัดเมล็ดที่มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ออก                                 

 - 6. ทำการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้อุณหภูมิความร้อนที่ประมาณ 180-240 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามความต้องการคือ 1. ระดับคั่วอ่อน เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลอ่อน จะได้รสชาติความเป็นกาแฟที่ดี อาจมีรสชาติความเปรี้ยวของกรดผลไม้ ที่มีอยู่ในกาแฟด้วย 2. ระดับคั่วกลาง เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้น และ 3. ระดับคั่วเข้ม เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มมาก โดยการคั่วแบบนี้จะให้รสชาติที่เข้มข้น  มากที่สุด                                                              

 - 7. พร้อมบรรจุใส่ถุงที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันอากาศเข้าพร้อมติดฉลากสินค้า

 507
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์