prosses กาแฟภูแว

prosses กาแฟภูแว

 - 1.กาแฟอาราบิก้าสายพันธู์ 80 ที่ทนแล้งทนต่อโรคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่๙ทรงพระราชทานให้

       นำมาปลูกเองบนดอยภูแวโดยระบบเกษตรมาตรฐานอินทรีย์เมื่อปี พศ.2540

 - 2. เมื่อผลกาแฟสุกเต็มที่แล้ว จึงเริ่มเก็บผลกาแฟสดทีละเม็ดเพื่อและนำเมล็ดเชอรี่มาสีสดภายใน12 ชั่วโมง

      นำเมล็ดกาแฟกะลามาตากบนแคร่บนดอยภูแวที่มีอากาศฝัดผ่านตลอดวัน และอีกส่วนนำเมล็ดเชอรรี่มาตากแดดให้แห้งสนิด                                     

 - 3. นำผลกาแฟไปตากแดดโดยใช้เวลาประมาณ ึ7-15 วันแล้วทำการสีเพื่อกะเทาะเปลือกออกอีกครั้งหนึ่ง             

 - 4. บ่มเมล็ดกาแฟหรือเก็บเมล็ดกาแฟกะลา และสารกาแฟ ในห้องที่มิดชิด สะอาด แล้วนำทำการสีอีกครั้ง ก่อนเอามาคั่ว                        

 - 5. นำเมล็ดกาแฟ ที่ได้ตากแดดอีกครั้ง และคัดเมล็ดที่มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ออกคัดสรรจนได้เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดมาคั่ว                                 

 - 6. ทำการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้อุณหภูมิความร้อนที่ประมาณ 240-310 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามความต้องการคือ 1. ระดับคั่วอ่อน เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลอ่อน จะได้รสชาติความเป็นกาแฟที่ดี อาจมีรสชาติความเปรี้ยวของกรดผลไม้ ที่มีอยู่ในกาแฟด้วย 2. ระดับคั่วกลาง เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้น และ 3. ระดับคั่วเข้ม เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มมาก โดยการคั่วแบบนี้จะให้รสชาติที่เข้มข้น  มากที่สุด                                                              

 - 7. พร้อมบรรจุใส่ถุงที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันอากาศเข้าพร้อมติดฉลากสินค้า

 214
ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์