วิธีการผลิต

 - 1.กาแฟอาราบิก้าสายพันธู์ 80 ที่ทนแล้งทนต่อโรคพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัฐกาลที่๙ทรงพระราชทานให้

       นำมาปลูกเองบนดอยภูแวโดยระบบเกษตรมาตรฐานอินทรีย์เมื่อปี พศ.2540

 - 2. เมื่อผลกาแฟสุกเต็มที่แล้ว จึงเริ่มเก็บผลกาแฟสดทีละเม็ดเพื่อและนำเมล็ดเชอรี่มาสีสดภายใน12 ชั่วโมง

      นำเมล็ดกาแฟกะลามาตากบนแคร่บนดอยภูแวที่มีอากาศฝัดผ่านตลอดวัน และอีกส่วนนำเมล็ดเชอรรี่มาตากแดดให้แห้งสนิด                                     

 - 3. นำผลกาแฟไปตากแดดโดยใช้เวลาประมาณ ึ7-15 วันแล้วทำการสีเพื่อกะเทาะเปลือกออกอีกครั้งหนึ่ง             

 - 4. บ่มเมล็ดกาแฟหรือเก็บเมล็ดกาแฟกะลา และสารกาแฟ ในห้องที่มิดชิด สะอาด แล้วนำทำการสีอีกครั้ง ก่อนเอามาคั่ว                        

 - 5. นำเมล็ดกาแฟ ที่ได้ตากแดดอีกครั้ง และคัดเมล็ดที่มีสภาพที่ไม่สมบูรณ์ออกคัดสรรจนได้เมล็ดกาแฟที่ดีที่สุดมาคั่ว                                 

 - 6. ทำการคั่วเมล็ดกาแฟโดยใช้อุณหภูมิความร้อนที่ประมาณ 240-310 องศาเซลเซียส ใช้ระยะเวลาประมาณ 10-20 นาที โดยแบ่งเป็น 3 ระดับตามความต้องการคือ 1. ระดับคั่วอ่อน เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลอ่อน จะได้รสชาติความเป็นกาแฟที่ดี อาจมีรสชาติความเปรี้ยวของกรดผลไม้ ที่มีอยู่ในกาแฟด้วย 2. ระดับคั่วกลาง เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มขึ้น และ 3. ระดับคั่วเข้ม เมล็ดกาแฟจะมีสีน้ำตาลเข้มมาก โดยการคั่วแบบนี้จะให้รสชาติที่เข้มข้น  มากที่สุด                                                              

 - 7. พร้อมบรรจุใส่ถุงที่ปิดสนิท เพื่อป้องกันอากาศเข้าพร้อมติดฉลากสินค้า

วิธีการผลิต

4 รายการ
กาแฟดอยภูแวคอฟฟี่ทำมาจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ที่คัดสรรเป็นพิเศษซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP, GMP, Organic รวมถึงได้รับรองระดับ OTOP และการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่มีความเหมาะสมในการผลิตกาแฟทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเยี่ยม - สถานที่ในการผลิตกาแฟใกล้แหล่งเพาะปลูกกาแฟ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ - กิจการมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในการผลิต - ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัย มีการเข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่หน่วยงานของภาครัฐจัดขึ้น ทำให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ผลิตภัณฑ์มีความหลากหลายซึ่งมีถึง 5 แบบได้แก่ Espresso, Drip, Moka pot, Aeropress และ French press
397 ผู้เข้าชม
กาแฟดอยภูแวคอฟฟี่ทำมาจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ที่คัดสรรเป็นพิเศษซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP, GMP, Organic รวมถึงได้รับรองระดับ OTOP และการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่มีความเหมาะสมในการผลิตกาแฟทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเยี่ยม - สถานที่ในการผลิตกาแฟใกล้แหล่งเพาะปลูกกาแฟ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ - กิจการมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในการผลิต - ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัย มีการเข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่หน่วยงานของภาครัฐจัดขึ้น ทำให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
31 ผู้เข้าชม
กาแฟดอยภูแวคอฟฟี่ทำมาจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ที่คัดสรรเป็นพิเศษซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP, GMP, Organic รวมถึงได้รับรองระดับ OTOP ระดับ 4 ดาว จึงทำให้มั่นใจได้มากยิ่งขึ้นของผู้บริโภคกาแฟสดภูแว และการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ว่าเป็นแหล่งเพาะปลูกกาแฟที่มีความเหมาะสมในการผลิตกาแฟทำให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพดีเยี่ยม - สถานที่ในการผลิตกาแฟใกล้แหล่งเพาะปลูกกาแฟ ทำให้ได้วัตถุดิบที่มีความสดใหม่อยู่เสมอ - กิจการมีความพร้อมในเรื่องของวัตถุดิบในการผลิต - ผู้ประกอบการเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีแนวคิดสร้างสรรค์และทันสมัย มีการเข้าร่วมกิจกรรมสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่หน่วยงานของภาครัฐจัดขึ้น ทำให้มีความรู้ และความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตกาแฟแบบครบวงจรตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ
55 ผู้เข้าชม
กาเก็บผลกาแฟสุกเต็มที่ที่มีสีแดงจัด และการสีเชอรี่กาแฟเม็ดสด และการตากเมล็ดกาแฟบนดอยโดยการตากบนแคร่เพื่อให้โดนแสงแดดและบมพัดผ่านได้ดี จึงทำให้รสชาตกาแฟออกมาดี และการเอาใจใส่ทุกขั้นตอนของการคั่ว จึงได้กาแฟที่ดี
54 ผู้เข้าชม
42 ผู้เข้าชม
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์